Archiwum kategorii: Informacje

Klucze do oznaczania rodzajów storczyków występujących w Polsce

Klucz naturalny 1. Prędki płodne 2. Staminodium pojedyncze, bardzo duże, łódkowa te. Warżka trzewikowata .. . obuwik (Cypripedium) 1. Pręcik płodny 1. Staminodia 2, różnie wykształcone, nigdy jak wyżej. Warżka różnego kształtu, lecz nie trzewikowata…………….2 2. Masa pyłkowa sypka, sucha … 3 3. Rostellum bez uczepka……. hiiławnik (Cephalanthera) 3. Rostellum z uczepkiem…………..4 4. Rostellum niewielkie.… Czytaj dalej »

Klucz do oznaczania storczyków

Co to jest klucz? Do oznaczania roślin i zwierząt służą tzw. klucze. Chyba najprostsze w użyciu są klucze dychotomiczne, przyjęte także w tej książce. Składają się one z dwóch grup przeciwstawnych i wzajemnie wykluczających się cech, tzw. tezy i antytezy. Są one zwykle oznaczane cyframi, np. 1 i 1, 2 i 2, itd. Oznaczanie przy… Czytaj dalej »

Przyszłość storczyków

Przyszłość storczyków z ewolucyjnego punktu widzenia nie rysuje się pomyślnie. Osiągając wysoki stopień specjalizacji, uzależniły się od bardzo wielu czynników – poza często specyficznymi wymaganiami siedliskowymi, także od grzybów i zwierząt! Zabrnęły więc w zaułek, z którego nie ma już powrotu. Świat żywy jest bowiem tak zorganizowany, iż grupy bardziej wyspecjalizowane, powstają z prymitywniejszych przodków.… Czytaj dalej »

Korzenie

Zdecydowana większość storczyków wytwarza korzenie. Brak ich tylko u nielicznych, np. wspomnianych już wcześniej storzana i żłobika. U południowo-wschodnio-azjatyckiego storczyka Cheirostylis mięsiste kłącze nie wykształca typowych korzeni. Zamiast nich tworzy niewielkie wzgórki o podobnej jak korzenie budowie i funkcji. Korzenie mogą być różnie zbudowane. U naszej kręczynki (Spirantlies) są one bulwiasto zgrubiałe i pełnią funkcje… Czytaj dalej »

Dzieciństwo i młodość

Wydawać by się mogło, że małe storczyki naziemne, kiełkujące z nasion praktycznie pozbawionych substancji zapasowych, przegrywają w konkurencji z siewkami innych roślin, których nasiona są przecież znacznie lepiej wyposażone w niezbędne związki. Tymczasem nawet w zbiorowiskach stabilnych, czyli niełatwo ulegających zmianom pod wpływem czynników zewnętrznych, siewki storczyków dzięki grzybom oraz podziemnemu wzrostowi „nieźle sobie radzą”.… Czytaj dalej »

Gdzie rosną storczyki

Storczyki są roślinami kosmopolitycznymi. Występuję na wszystkich kontynentach z wyjątkiem Antarktydy. Największe ich bogactwo i różnorodność obserwujemy w tropikach. To tam rośnie około 95% wszystkich znanych gatunków, stamtąd też pochodzą storczyki o największych i najbardziej efektownych kwiatach. Obszarem najbogatszym w storczyki jest Ameryka Południowa i Środkowa, gdzie stwierdzono ponad 300 rodzajów oraz ponad 8200 gatunków.… Czytaj dalej »