Klucz do oznaczania gatunków rodzaju stoplamek (Dactylorhiza)

przez | 2 listopada, 2017

Klucz do oznaczania gatunków

1. Bulwy płytko 2-dzielne, ostroga 12-15 mm dł., dłuższa od zalążni

stoplamek bzowy (Dactylorhiza sambucina)

1. Bulwy zwykle 4-dzielne, głęboko wcinane, ostroga krótsza od za-lężni do 12 mm dł………………….2

2. Łodyga pełna, przysadki do 3 mm szer., ostroga do 2 mm średnicy

stoplamek plamisty (Dactylorhiza maculata)

2. Łodyga zwykle pusta, przysadki ponad 3 mm szer., ostroga ponad 2 mm średnicy ……………………..3

3. Warżka szersza niż dłuższa, ostroga i warżka ponad 8 mm dł. .. 4

4. Łodyga pełna lub prawie pełna, kanał powietrzny, jeśli obecny -mniejszy od 1/3 jej średnicy, rośliny delikatne…………

stoplamek Traunsteinera (Dactylorhiza traunsteineri)

4. Łodyga pusta, kanał powietrzny większy od 1/3 jej średnicy … 5

5. Liście około 2 razy dłuższe niż szersze, warżka sercowata, najszersza u nasady, zwykle nie łątkową na, ostroga stożkowata, mniej więcej długości zalążni . .

stoplamek sercowaty (Dactylorhiza cordigera)

5. Liście przynajmniej 3-4 razy dłuższe niż szersze, warżka poprzecznie owalna, ostroga cylindryczna lub wąskostożkowata dłuższa od połowy długości zalążni . . 6

6. Warżka głęboko 3-łatkowa, łatka środkowa dłuższa od bocznych, boczne odgięte mocno do tyłu, warżka z ciemnymi liniami i plamami . . .

stoplamek szerokolistny (Dactylorhiza majalis)

6. Warżka nie łatkowana lub płytko 3-łatkowa, płaska, tylko z drobnymi plamkami ………….

stoplamek zaniedbany (Dactylorhiza praetermissa)

3. Warżka rombowata, lak dhiga jak szeroka, warżka i ostroga do 8 mm dł……………….

stoplamek krwisty (Dactylorhiza incarnata)

* Przystępując do oznaczania gatunków z rodzaju Dactylorhiza, należy mieć na uwadze ich dużą zmienność oraz łatwość tworzenia mieszańców miedzy gatunkowych. Oznaczanie na podstawie pojedynczych okazów może budzić wątpliwości.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *