Category Archives: Opylování

Opylování orchidejí

Hodně bylo napsáno o biologii opylování orchidejí. Toto je vlastní téma, fascinující kniha. Naše informace o opylování jsou k dispozici, domácí orchideje jsou uvedeny v charakteristikách rodů a druhů. Obecné informace o tom budou poskytnuty zde, ilustrováno příklady opylování některých mimoevropských orchidejí. Jak již bylo zmíněno, orchideje jsou vrcholem adaptace rostlin ... Read More »